Tap To Call +84 1900 54 54 27

Select a Country

Tìm Kiếm Đối Tác Hoặc Đại Lý Chuyên Nghiệp

Find a Professional

Khi Bạn cần tìm đối tác tin cậy, và chuyên nghiệp, hãy tin tưởng vào đôi ngũ của chúng tôi để có các giải pháp tốt nhất về nhiệt nóng và nhiệt lạnh.

Tính Hiệu Quả Cao

Trở thành những nhà quản lý tốt trong các hoạt động của chúng tôi.

Hợp lý hóa tính bền vững
Chúng tôi nỗ lực hoạt động hiệu quả, làm việc thông minh và bền vững hơn nhằm sử dụng ít tài nguyên, tạo ra ít chất thải hơn và đảm bảo các quy trình đơn giản và an toàn hơn. Với tư duy không ngừng đổi mới, các hoạt động toàn cầu của chúng tôi được đánh giá cao về hiệu quả và tác động đối với môi trường. Và chúng tôi hiện đang củng cố mục tiêu và số liệu của mình để chủ động giảm thiểu dấu chân sinh thái, đồng thời đưa ra những quyết định có tính trách nhiệm và có lợi đối với tất cả mọi người.

Our 2025 Commitment to Responsible Processes

By 2025, Rheem® will reduce greenhouse gas emissions by 50% and achieve zero waste to landfill in its global manufacturing operations.

Better at Every Step

Throughout our production process, we’ve identified four key areas to focus our efficiency efforts. These are the areas in which we think we can have the most impact—at lowering our impact on the planet.
sus-eff-icon-energy1

Consume Less Energy
Making millions of pieces of heating, cooling and water heating equipment requires a lot of energy, but we’re always seeking ways to use less—from lighting improvements to more efficient forklifts—so we can build more responsibly.

sus-eff-icon-water1

Conserve Water
Throughout the production of our equipment, water is a critical component, but we’re constantly making improvements to use less, waste none and ensure nothing that shouldn’t be in streams and rivers ends up there.

sus-eff-icon-waste1

Reduce Waste
From our factory floors to our corporate offices, we’re constantly scanning for waste—both in processes and production—so we can find ways to avoid it or use it for something else.

sus-eff-icon-transport1

Transport Efficiently
Moving equipment from our factories to our distributors and retail partners is an inherently not-green yet necessary part of the process—but we’re working with the EPA’s SmartWay® program to identify ways to make distribution more sustainable.

Going Green All Over

Pretreatment of metals at our Nuevo Laredo, Mexico, factory helps us avoid 1,500 metric tons of GHG emissions per year
Packaging updates at our Fort Smith, AR, factory have reduced cardboard usage, saving trees
Reprocessing steel dust in our Australian factories prevents more than 100 tons per year from ending up in landfills
Using inflated bags in our Waterbury, CT, factory instead of foam for packing avoids 26,600 cubic feet of styrofoam packing material per year

In Good Company

When it comes to sustainability, we are inspired by others. Here are a few companies whose sustainability efforts we admire.

Kohler

More than just a manufacturer of beautiful fixtures, Kohler® is committed to keeping the planet beautiful as well.

Visit Site

The Home Depot

We all know that The Home Depot® is all about doing. But they’re also about doing better.

Visit Site

Grainger

Providing millions of parts to millions of customers isn’t easy. Yet Grainger® manages to do it all sustainably.

Visit Site

At Rheem, our goal is to build green and build responsibly. We are constantly looking at new technology to figure out ways to decrease our energy and water consumption at our facilities.”

Chuck SpinksProject Manager / Facilities, Corporate Strategic Sourcing
Đổi Mới Sáng Tạo

Chúng tôi tập trung vào đổi mới các ý tưởng, giải pháp kỹ thuật có tính bền vững theo thời gian - từ quy trình lựa chọn vật liệu đến những tính năng thông minh và có trách nhiệm cho hoạt động tái chế.

Tìm hiểu thêm về những sản phẩm mang tính đổi mới và hiệu quả cao của chúng tôi
Năng Lực Lãnh Đạo

Chúng tôi tuyển dụng và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên của mình trở thành những thế hệ tiếp nối và những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với ngành, cộng đồng và môi trường của chúng ta.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi truyền cảm hứng cho nhân viên và đối tác

By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For more information, see our Privacy Statement.

OK