Select a Country

Find a Professional in your Area

Find a Professional

When you need a smart, dependable contractor or plumber, count on our team of independent professionals for your heating, cooling and water heating needs.
Đỉnh Cao
của Chất Lượng

Tại Rheem®, chúng tôi cam kết đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các khách hàng, đối tác, nhân viên của chúng tôi - và hành tinh của chúng ta.

Tìm Hiểu Thêm

Trong gần 100 năm qua, Rheem luôn là nhà tiên phong trong lĩnh vực cải tiến hệ thống làm nóng, hệ thống làm lạnh và máy nước nóng. Chúng tôi không ngừng đưa ra những phương pháp tiếp cận táo bạo nhằm cải tiến sản phẩm và quy trình để giảm thiếu các tác động đến môi trường, đồng thời tạo cơ hội cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi việc làm và một lối sống bền vững. Đó là một phần trong tầm nhìn của chúng tôi trong tương lai và những cam kết không kém phần táo bạo:

Thiết kế để Không lãng phí
Đổi Mới Sáng Tạo

Chúng tôi tập trung vào đổi mới các ý tưởng, giải pháp kỹ thuật có tính bền vững theo thời gian - từ quy trình lựa chọn vật liệu đến những tính năng thông minh và có trách nhiệm cho hoạt động tái chế.

Mục tiêu đến năm 2025: Ra mắt những dòng sản phẩm máy nước nóng, hệ thống làm nóng, hệ thống làm lạnh giảm 50% tổng lượng phát thải khí nhà kính.

Tính Hiệu Quả Cao

Chúng tôi nỗ lực hoạt động hiệu quả, làm việc thông minh và bền vững hơn nhằm sử dụng ít tài nguyên, tạo ra ít chất thải hơn và đảm bảo các quy trình đơn giản và an toàn hơn.

Mục tiêu đến năm 2025: Giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính và đạt mục tiêu không có chất thải chôn lấp trong các hoạt động sản xuất toàn cầu của chúng tôi.

Năng Lực Lãnh Đạo

Chúng tôi tuyển dụng và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên của mình trở thành những thế hệ tiếp nối và những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với ngành, cộng đồng và môi trường của chúng ta.

Mục tiêu đến năm 2025: Rheem sẽ đào tạo 250.000 thợ ống nước và nhà thầu về các sản phẩm bền vững hoặc quy trình lắp đặt bền vững và thực hành tái chế tốt nhất.

Tìm hiểu cam kết phát triển bền vững của chúng tôi

Đổi Mới Sáng Tạo

Chúng tôi tập trung vào đổi mới các ý tưởng, giải pháp kỹ thuật có tính bền vững theo thời gian - từ quy trình lựa chọn vật liệu đến những tính năng thông minh và có trách nhiệm cho hoạt động tái chế.

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm thông minh
Tính Hiệu Quả Cao

Chúng tôi nỗ lực hoạt động hiệu quả, làm việc thông minh và bền vững hơn nhằm sử dụng ít tài nguyên, tạo ra ít chất thải hơn và đảm bảo các quy trình đơn giản và an toàn hơn.

Tìm hiểu thêm
Quy trình trách nhiệm
Năng Lực Lãnh Đạo

Chúng tôi tuyển dụng và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên của mình trở thành những thế hệ tiếp nối và những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với ngành, cộng đồng và môi trường của chúng ta.

Tìm hiểu thêm
Truyền cảm hứng cho mọi người

Dòng thương hiệu Rheem

Khi bạn nhìn thấy một huy hiệu từ dòng thương hiệu Rheem trên một thiết bị, bạn biết nó tượng trưng cho điều gì đó. Nó thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc làm những gì đúng — cho mọi người, cho ngành, cho hành tinh.

Những con số ấn tượng

000 triệu gallon
nước mỗi năm nhờ những cải tiến trong các nhà máy của chúng tôi
000 nghìn
người có cơ hội nhận thêm tám ly nước 8 oz mỗi ngày nhờ tiết kiệm nước tại riêng nhà máy Montgomery của chúng tôi
0.00 triệu kWh
nhờ những cải tiến trong các cơ sở tại Mexico
0.0 triệu lbs
vật liệu đóng gói thiết bị điều hòa không khí mỗi năm

Giải thưởng và Chứng nhận

mountainfooterimage

By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For more information, see our Privacy Statement.

OK
Survey
{{question}}
Survey
{{question}}

{{description}}

{{c.answer}}


We want to hear from you. Click the survey button below to help us transform and improve your experience as a customer.

{{thanks}}