Select a Country

Find a Professional in your Area

Find a Professional

When you need a smart, dependable contractor or plumber, count on our team of independent professionals for your heating, cooling and water heating needs.

Solaraide Direct Tank

Solaraide Direct Tank

  • Có sẵn cổng nối khả dụng ở phía trên, bên phải và bên trái của sản phẩm cho phép lắp đặt dễ dàng hơn và giảm SKU
  • Tuyệt vời khi mô hình dự phòng có khả năng lưu trữ ít nhất 40 gallon nước nóng
  • Kéo dài tuổi thọ bình chứa nhờ thanh cực điện giúp cân bằng phản ứng có tính ăn mòn
  • Có van an toàn nhiệt áp giảm áp suất và nhiệt độ để đảm bảo an toàn
  • Đảm bảo bình chứa vẫn ở trạng thái hoạt động nhờ bộ kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ quá nhiệt tự động

Thông tin sản phẩm

By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For more information, see our Privacy Statement.

OK
Survey
{{question}}
Survey
{{question}}

{{description}}

{{c.answer}}


We want to hear from you. Click the survey button below to help us transform and improve your experience as a customer.

{{thanks}}