Select a Country

Find a Professional in your Area

Find a Professional

When you need a smart, dependable contractor or plumber, count on our team of independent professionals for your heating, cooling and water heating needs.

Solaraide Direct Tank

Solaraide Direct Tank

  • Có sẵn cổng nối khả dụng ở phía trên, bên phải và bên trái của sản phẩm cho phép lắp đặt dễ dàng hơn và giảm SKU
  • Tuyệt vời khi mô hình dự phòng có khả năng lưu trữ ít nhất 40 gallon nước nóng
  • Kéo dài tuổi thọ bình chứa nhờ thanh cực điện giúp cân bằng phản ứng có tính ăn mòn
  • Có van an toàn nhiệt áp giảm áp suất và nhiệt độ để đảm bảo an toàn
  • Đảm bảo bình chứa vẫn ở trạng thái hoạt động nhờ bộ kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ quá nhiệt tự động
  • Cách nhiệt tốt, tăng khả năng giữ nhiệt
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
  • Bình chứa được phủ lớp lót bằng  Rheemglas® và thanh cực điện

Thông tin sản phẩm

By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For more information, see our Privacy Statement.

OK
Survey
{{question}}
Survey
{{question}}

{{description}}

{{c.answer}}


We want to hear from you. Click the survey button below to help us transform and improve your experience as a customer.

{{thanks}}