Tap To Call +84 1900 54 54 27

Select a Country

Tìm Kiếm Đối Tác Hoặc Đại Lý Chuyên Nghiệp

Find a Professional

Khi Bạn cần tìm đối tác tin cậy, và chuyên nghiệp, hãy tin tưởng vào đôi ngũ của chúng tôi để có các giải pháp tốt nhất về nhiệt nóng và nhiệt lạnh.
Trang chủ > Sản Phẩm > Máy Bơm Nhiệt > Rheem Thermal Pool Heat Pump Water Heater

Rheem Thermal Pool Heat Pump Water Heater

Product Highlights
  • Capable of producing hot water up to 45°C, ideally designed for pool, spa and onsen application
  • Titanium heat exchanger to guard against aggressive pool water
  • Heating capacity of up to 540kW each unit for greater space saving 

Specification
  • 9kW – 540kW heating capacity
  • Marine grade aluminum case
  • Acoustically lined compressor enclosure
  • Removable coil guards for easy cleaning
  • Exclusive Rheem IQ advanced tariff control
  • Fully packaged unit, requiring only electrical and water connections to be made on installation

Want more information on this product or ready to have it professionally installed?

Contact Us

Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, Quý khách chấp nhận việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự. Để có thêm thông tin chi tiết hơn về việc quản lý thiết lập cookie, Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Đồng ý