Select a Country

Find a Professional in your Area

Find a Professional

When you need a smart, dependable contractor or plumber, count on our team of independent professionals for your heating, cooling and water heating needs.

Rheem Thermal Hot Water Heat Pump Water Heater

Rheem Thermal Hot Water Heat Pump Water Heater

  • Công suất sưởi 10kW - 540kW
  • Vỏ nhôm hàng hải
  • Máy nén Copeland nổi tiếng thế giới
  • Có sẵn bộ điều khiển thông minh Rheem IQ
  • Lồng Rheem chống ăn mòn
  • Phù hợp cho các ứng dụng sưởi cơ khí, sưởi công nghiệp và sấy cấp nhiệt bằng nước nóng
  • Thiết bị đã được đóng gói đầy đủ, chỉ cần kết nối điện khi lắp đặt
  • Nhà máy được nạp môi bằng chất làm lạnh R407, điều kiện lý tưởng khi sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp để sản xuất nước nóng lên đến 65°C
  • Tùy chọn sử dụng chất làm lạnh R134a cho các ứng dụng đặc biệt dùng nước nóng

By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For more information, see our Privacy Statement.

OK
Survey
{{question}}
Survey
{{question}}

{{description}}

{{c.answer}}


We want to hear from you. Click the survey button below to help us transform and improve your experience as a customer.

{{thanks}}