Tap To Call +84 1900 54 54 27

Select a Country

Tìm Kiếm Đối Tác Hoặc Đại Lý Chuyên Nghiệp

Find a Professional

Khi Bạn cần tìm đối tác tin cậy, và chuyên nghiệp, hãy tin tưởng vào đôi ngũ của chúng tôi để có các giải pháp tốt nhất về nhiệt nóng và nhiệt lạnh.

Heavy Duty Electric Water Heater

Product Highlights
  • Various capacity available, ranging from 50 litre to 315 litre
  • Quick heating with up to six heating elements in cylinder
  • Suitable for both indoor or outdoor installation
Specification
  • Excellent tank life through vitreous enamel coating on inner tank to suit various water conditions
  • In-built large sacrificial anode rod to help equalize aggressive water reaction, providing added protection to inner tank
  • Suitable for use with low pressure systems, if required
  • In-built temperature energy cut-off device to stop heating water in case thermostat ceases to function to prevent scalding

Want more information on this product or ready to have it professionally installed?

Contact Us

Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, Quý khách chấp nhận việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự. Để có thêm thông tin chi tiết hơn về việc quản lý thiết lập cookie, Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Đồng ý