Tap To Call +84 1900 54 54 27

Select a Country

Tìm Kiếm Đối Tác Hoặc Đại Lý Chuyên Nghiệp

Find a Professional

Khi Bạn cần tìm đối tác tin cậy, và chuyên nghiệp, hãy tin tưởng vào đôi ngũ của chúng tôi để có các giải pháp tốt nhất về nhiệt nóng và nhiệt lạnh.
Trang chủ > Sản Phẩm > Máy Nước Nóng Chuyên Dụng > 85V Series Floor Mounted Electric Water Heater

85V Series Floor Mounted Electric Water Heater

Product Highlights
  • Designed with stainless steel lower heating element and premium grade anode rod
  • Minimal tank heat loss through isolated tank design with foam insulation
  • High performance with low operating cost
Specification
  • In-built sacrificial anode rod in inner tank to equalize aggressive water action and prolong lifespan of water heater
  • High efficiency resistored dual copper heating element to prolong anode rod and tank life
  • Over-temperature protector cuts off power in situation where temperature rises too high
  • Automatic thermostat to keep water at desirable temperature
  • Built to include temperature and pressure relief valve to ensure safety

Want more information on this product or ready to have it professionally installed?

Contact Us

Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, Quý khách chấp nhận việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự. Để có thêm thông tin chi tiết hơn về việc quản lý thiết lập cookie, Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Đồng ý